Waarom?

Er zijn 18.000 huishoudens in de regio. Ieder huishouden betaalt ongeveer 2.000 euro per jaar aan energiekosten. Dat is 36 miljoen euro per jaar in deze regio. Hiervan kan een deel terug worden gegeven aan de regio om bijvoorbeeld projecten mee te financieren om duurzamer te worden. Momenteel is 4% van de energie hernieuwbaar. In 2020 wordt dat 17%.

Watt?

Door energie te verkopen, concurreren we met de grotere energie maatschappijen. Deze maatschappijen komen uit andere landen, dus het geld dat ze niet nodig hebben voor het eigen bedrijf, gaat ook terug naar die andere landen. Hier zien wij dus niets meer van terug in onze eigen regio. Door zelf lokaal energie op te wekken, kunnen we ook lokaal advies geven om zuiniger om te gaan met deze energie en projecten starten om nog meer duurzame energie op te wekken.

Projecten

Bij projecten om duurzame energie op te wekken moet je denken aan zonnepanelen en windmolens plaatsen. Maar ook aan bijvoorbeeld biomassa en, het belangrijkste, besparen van energie. Want alle energie de je niet gebruikt, kan voor iets anders gebruikt worden.

Hoe?

Door een energiebedrijf op te richten kunnen we leden en participanten werven om de energie op te wekken. Deze leden hebben ook zeggenschap in het bedrijf over waar het overige geld in geïnvesteerd kan worden en dergelijke.