Lopende Zaken

Fotografie Hans van der Beele

Collectieve zonnepanelen

Reindonk Energie heeft enkele zonneweides in haar verkenning zitten, variërend van ca 1 ha tot ca 5 ha. De intentie is deze zonneweides samen met haar leden via crowdfunding te realiseren en tevens de kans op een goed renderende exploitatie te zoveel mogelijk te garanderen. Via aankoop van obligaties wordt u een goed rendement geboden.

Heeft u plannen voor de realisatie van collectieve zonneweides of een collectief zonnedak, neem gerust contact met ons op om samen de mogelijkheden van coöperatieve ontwikkeling te verkennen.

Windenergie

Reindonk Energie is samen met haar zustercoöperatie Samenstroom uit Venlo betrokken bij de Windpark Greenport Venlo. De intentie is om één of enkele windturbines te kopen en te gaan exploiteren. Ook hier bestaat de mogelijkheid tot participatie. Momenteel worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaar Etriplus over onze rol in relatie tot uitvoering van de sociale en financiële participatie in dit windpark.