Wat wij doen

Fotografie Hans van der Beele

Energiebesparing

Opwekken van duurzame energie heeft niet veel zin als niet tegelijkertijd op het energieverbruik wordt bespaard. In Horst aan de Maas is volop kennis aanwezig om u daarbij te helpen. Voor particuliere huishoudens verwijzen we graag door naar www.zamenthuis.nl Zamen ambieert woningen energieneutraal te krijgen, dat kan in één keer of in een stappenplan. Wilt u meer weten over alle ins and outs van verduurzaming, kijk ook eens op www.bespaarenergieinlimburg.nl. Zamen is een bedrijvencoöperatie die zich toespitst op integrale advisering en uitvoering van energiebesparing van woningen in Horst aan de Maas. Naast energiebesparing kunt u er ook terecht voor advies op het vlak van een toekomstbestendige of levensloopbestendige woning. Momenteel lopen er interessante subsidies en leningen die verduurzaming erg gunstig kunnen maken. Bent u als bedrijf geïnteresseerd in verduurzaming, neem gerust contact op met Reindonk Energie om te kijken wat we voor u kunnen betekenen..


Meedoen als lid

Reindonk Energie is een energiecoöperatie. Samen bepalen wij waar de energie vandaan komt en hoe die wordt opgewekt. Samen bepalen wij hoe energie het beste bespaard kan worden. Samen bepalen waar eventuele revenuen voor worden ingezet. We streven ernaar vernieuwend bezig te zijn en een belangrijke rol te spelen in de energietransitie van Horst aan de Maas en omgeving. Als lid heeft u het recht om mee te beslissen over onze koers. Doet u mee, klik hier.

Meedoen in projecten

Reindonk Energie verkent op dit moment verschillende projecten om te komen tot lokale collectieve opwekking van groene stroom. De mogelijkheid bestaat om daarin te participeren via obligaties. We verkennen ook een participatie waarbij u een aandeel kunt kopen en daarvoor gedurende een bepaalde periode stroom van ons krijgt. Dit geldt voor inwoners, bedrijven en organisaties. Zie de actuele stand van zaken onder lopende zaken.

Plannen tot wederverkoop groene stroom en gas

Reindonk Energie wil de 100% groene energie die ze zelf gaat opwekken aanbieden aan haar klanten en leden tegen marktconforme prijzen. Onze stroom zal nooit worden opgewerkt met behulp van fossiele brandstoffen of via kernenergie. Bent u straks klant van ons, dan krijgt u 100% aanwijsbare groene stroom uit eigen omgeving. Omdat we op dit moment nog geen opweklocaties gerealiseerd hebben, kunnen (en willen) we ook nog geen groene energie aanbieden. Dit volgt hopelijk zo spoedig mogelijk.

Wat hebben we te bieden samengevat

• Lid worden en meebeslissen geeft invloed
• We initiëren en exploiteren collectieve opwekking
• We verkopen 100% lokale stroom
• We bieden financiële participatie in onze projecten en dus rendement
• We geven advies en services, geeft besparing
• We faciliteren lokale initiatieven