Wat wij willen

Fotografie Hans van der Beele

Onze missie

Onze missie is Horst aan de Maas duurzaam energieneutraal te maken. Blijvend gebruik van fossiele grondstoffen voor onze energievoorziening zal leiden tot blijvend hoge uitstoot van CO2 en daarmee blijvende opwarming van onze aarde. Mondiaal, landelijk en lokaal zijn afspraken gemaakt om dit te voorkomen. Reindonk Energie zet in op lokale oplossingen die bijdragen aan een mondiaal vraagstuk. Doel is dit samen met en voor de inwoners, bedrijven en organisaties op te pakken. Energie is een streekproduct! Energie is van ons, daarom coöperatief.


Onze ambities

• Belangrijke drager zijn in de regionale energietransitie
• Energieverbruik en lokale opwekking beter op elkaar afstemmen
• Bijdragen aan een groenere en gezonde gemeente
• Inzet op opwekken, (weder)verkoop en besparen


Waar geloven wij in

• Energie van de mensen maken
• Focus op de regio
• Uitgaan van krachtenbundeling met andere partners
• Opbrengsten herinvesteren in besparen en opwekken
• Kennis- en kunde-ontwikkeling van de coöperatie
• Handelen vanuit ziel en zakelijkheid