Wie wij zijn

Fotografie Hans van der Beele

Organisatie

Het bestuur dat Reindonk Energie heeft gesticht, bestaat uit:
Geert Claessens, voorzitter
Theo van de Riet, secretaris
Huub Vousten, penningmeester
André Derksen, bestuurslid


geert@reindonkenergie.nl
theo@reindonkenergie.nl
huub@reindonkenergie.nl
andre@reindonkenergie.nl

 

Het bestuur

Het bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners en overheden, algehele voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van coöperatie-brede projecten. Ook werken we samen andere lokale energiecoöperaties.

Statuten en jaarverslagen

Statuten
Klik hier voor inzage in onze statuten.

Jaarverslagen
Het jaarverslag 2016 wordt gepubliceerd na de ledenvergadering van 16 maart 2017.

Oprichten BV

Het ligt voor de hand dat de coöperatie in geval er opwekprojecten worden gerealiseerd hiervoor een BV zal oprichten. Dit om projecten en de daarmee samenhangende financiële activiteiten praktischer te kunnen realiseren. Deze BV(‘s) zijn altijd 100% dochter van de coöperatie Reindonk Energie. Eventuele resultaten komen volledig ten goede van de coöperatie.