Geert Claessens en Theo van de Riet van Reindonk Energie & Co in Hallo Horst aan de Maas

‘Energie weer van de mensen maken’

Bron: Hallo Horst aan de Maas

‘#WijGaanGroen’. In een groen label en met de toevoeging ‘Horst aan de Maas’. Dat zul je de komende tijd steeds vaker gaan tegenkomen. Omdat het belangrijk is om ‘groen te gaan’ worden er onder deze noemer allerlei maatregelen genomen om Horst aan de Maas duurzamer te maken. Eén van die maatregelen in dat duurzaamheidsprogramma is het opstellen van kaders voor de opwek van duurzame elektriciteit. Horst aan de Maas gaat een deel van de energie lokaal en duurzaam opwekken. Een streven waar Geert Claessens en Theo van de Riet van energiecoöperatie Reindonk Energie & Co al een aantal jaren heel gedreven achter staan.

Lange weg
Beide heren zijn tot op het bot gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen die de toekomst op energiegebied in petto heeft. En ze zijn daar positief over, terwijl ze ook beseffen dat het niet van vandaag op morgen allemaal anders zal zijn. Geert Claessens: ‘Het is een kwestie van een lange adem, maar het is onvermijdelijk dat we anders met energie om moeten gaan. En wat voor mij ook heel duidelijk is: dat moet lokaal gebeuren. Energie moet weer van de mensen zelf worden’.

Van mondiaal naar lokaal
Het klimaatakkoord van Parijs ligt al enige jaren achter ons. Daarna volgde het landelijk Klimaatakkoord, van waaruit de Regionale Energie Strategieën (RES) worden bepaald. Horst aan de Maas maakt deel uit van de RES Noord- en Midden Limburg. Vanuit de regio zijn nu de gemeenten aan zet. In Horst aan de Maas wordt de aanpak vertaald in KODE. Dat staat voor ‘Kader voor Opwekking van Duurzame Elektriciteit’. Onlangs deelde verantwoordelijke wethouder Thijs Kuipers daar nog een informatief filmpje over. Geert Claessens en Theo van de Riet denken daar graag over mee. Niet vreemd, want wat men met KODE wil bereiken sluit wat hen betreft prima aan bij waar hun coöperatie voor staat.

Van oud naar nieuw
Theo van de Riet: ‘Onze missie is om Horst aan de Maas duurzaam energieneutraal te maken. Dat willen we samen bereiken door sámen te bepalen waar de energie vandaan komt en hoe deze energie wordt opgewekt of hoe deze bespaard kan worden. En de opbrengsten worden dan ook samen verdeeld. We moeten naar vernieuwende manieren toe om die energie op te wekken. Want de oude manier, met kolen en gas, daar komt straks echt een einde aan.’

‘Slow pandemie’
De oude wijze van energievoorziening gaat veranderen in de toekomst. Geert Claessens: ‘Het wordt pas spannend als het concreet wordt. Ik heb de milieu- en klimaatproblematiek wel eens een ‘slow pandemie’ genoemd. We zitten nu volop in de coronapandemie. Die zijn we met man en macht aan het bestrijden, met de meest rigoureuze maatregelen. Logisch, omdat we er middenin zitten. Maar de ontwikkelingen van het milieu zijn op den duur mogelijk nog wel desastreuzer. Daarom moeten we er nu al mee bezig gaan, om straks niet voor voldongen feiten te staan.’

Aanpakken
En dus moeten we nu aan de slag. Met elkaar. Om te beginnen op lokaal niveau. En gelukkig zijn daar in Horst aan de Maas ook al voorbeelden van te zien. Kleine projecten, die laten zien dat het kan. In Meerlo bijvoorbeeld, of in Griendtsveen (*). Maar wat vooral belangrijk is, is dat steeds meer mensen gaan inzien dat het roer om moet. Dat we zelf aan zet zijn om onze toekomst te veranderen. Onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. Geert Claessens en Theo van de Riet juichen dan ook toe dat met KODE er stappen worden gezet in die richting. Zij staan volledig achter de doelstellingen van KODE: In 2030 is 30% van de energieopwekking duurzaam en in 2050 is Horst aan de Maas energieneutraal.
Hoe? Samen! Door de energie weer van de mensen te maken. Aan hen beiden zal het niet liggen…

(*) Volgende week informatie over een aantal concrete projecten in Horst aan de Maas. Houd de Hallo Horst aan de Maas in de gaten!