Home

Fotografie Hans van der Beele

Reindonk Energie & Co


Wat wij doen

Reindonk Energie is een energiecoöperatie. Samen bepalen wij waar de energie vandaan komt en hoe die wordt opgewekt. Samen bepalen wij hoe energie het beste bespaard kan worden. Samen bepalen waar meer lezen...


Wat wij willen

Onze missie is Horst aan de Maas duurzaam energieneutraal te maken. Blijvend gebruik van fossiele grondstoffen voor onze energievoorziening zal leiden tot blijvend hoge uitstoot van CO2 en daarmee blijvende meer lezen...