Aanmelden

Fotografie Hans van der Beele

Het verschuldigde lidmaatschapsgeld bedraagt €10,00 per jaar. Dit bedrag mag u overmaken op IBAN NL68 RABO 0308 5320 66 onder vermelding van abonnementsgeld ReindonkEnergie 2017. De betaling is tevens het bewijs van ondertekening.

Als u hier klikt opent de contactpagina. Hier kunt u, naast uw persoonlijke gegevens, ook aangeven of u wilt deelnemen aan werkgroepen of commissies waarin toekomstige acties en initiatieven van Reindonk Energie worden voorbereid.