Energieneutraal begint lokaal

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt onze energie voor meer dan 90% opgewekt door grootschalige steenkool- en gascentrales. We maken hierbij gebruik van fossiele brandstoffen, die schaars worden en waarvan de winning vervelende neveneffecten heeft. Om dit probleem om te lossen, speelt lokale energie een steeds belangrijkere rol. De weg naar een energieneutraal Nederland, begint bij lokale energie.

De weg naar lokale energie
Lokale energie is de elektriciteit of warmte, die in eigen gemeente wordt opgewekt en gebruikt. Het Rijksbeleid stuurt steeds meer in de richting van decentrale (lokale) duurzame energieopwekking met hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan wind, zon, water en biomassa. Op dit moment bungelen we als Nederland onderaan in de lijstjes als het gaat om duurzame opwekking. In 2020 is het doel landelijk 14% van de energie hernieuwbaar op te wekken, we zitten nauwelijks op di helft. Ondanks dat er nog een lange weg te gaan is, is het positief dat overheden, zoals gemeenten, in toenemende mate beseffen dat er lokaal iets moet gebeuren, om deze doelen te bereiken.

Energie van de gemeenschap
Een andere reden om te investeren in lokale energie, is dat we de energievoorziening weer meer van ons – de gemeenschap – willen maken. De vroeger ons vertrouwde bedrijven zoals Essent en haar voorgangers zijn verkocht aan grote firma’s en staan steeds verder van ons af. Tegelijkertijd willen we minder afhankelijk zijn van landen als Rusland als we daar ons gas moeten inkopen. Kortom, velen onder ons willen zelf weer meer regie en zeggenschap op de energievoorziening.

Bijdrage aan lokale economie
Daarnaast is het een factor van economische betekenis. Gemiddeld geeft elk huishouden ca. € 1.500 – 2.000 uit aan energielasten. Horst aan de Maas telt ruim 18.000 huishoudens. Als we een substantieel deel van dat bedrag in de lokale economie kunnen stoppen, varen we er allemaal wel bij. En dan hebben we het nog niet gehad over de bedrijven en onze mobiliteit. Lokaal opwekken, brengt dus lokale voordelen met zich mee.

Reindonk Energie strijdt voor lokale energie
Als lokale energiecoöperatie van de gemeente Horst aan de Maas, wil Reindonk Energie een relevante rol spelen in de energietransitie die momenteel gaande is. Door dit op een lokale wijze te doen, willen we een bijdrage leveren aan het opwekken van schone energie en daarmee aan een schoon milieu en meer gezonde lucht in onze eigen omgeving.

Energieopwekking in Horst aan de Maas
Reindonk Energie gaat op zoek naar mogelijkheden voor collectieve energieopwekking in de gemeente, of deelname in projecten die collectieve opwekking realiseert. Denk dan aan collectieve zonnedaken, zonneparken, windparken en op termijn is te denken aan warmtebronnen en warmtenetten. “Wij zien energie als een streekproduct. Daar zijn we als regio goed in, dat moet met energie toch ook lukken.”

Profiteer als burger van lokale energie
Door als burger, via Reindonk Energie, mee te investeren in opweklocaties, zoals bijvoorbeeld een zonnedak, zonnepark of windpark kun jij profiteren van de lokale energie. Hiermee wordt je eigenaar worden van bijvoorbeeld een stukje zonnepaneel, of windmolen. Dit natuurlijk tegen een leuk rendement. Op dit moment kan dit via ons postcoderoosproject in Meerlo (link naar website). Daarnaast kun je via Reindonk Energie voordelig groene energie afnemen. Door de samenwerking met Greenchoice kun jij straks je eigen energie koppelen aan de lokale opwekinstallaties van Reindonk Energie. Meer hierover lees je hier: https://www.greenchoice.nl/reindonkenergie/.

Samen werken we aan een energieneutraal Nederland. Daar kun ook jij je steentje aan bijdragen! Energieneutraal begint lokaal.