Gemeenteraad stemt in met Kader Opwekken Duurzame Elektriciteit

Dit artikel verscheen eerder in Hallo Horst aan de Maas


De gemeenteraad heeft op dinsdag 15 december ingestemd met de visie om duurzame energie op te wekken via zonneweides en windturbines in het zogenaamde Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit (KODE). Nu wordt er gekeken naar plekken waar mogelijk dergelijke energieprojecten kunnen worden gestart.

Over het algemeen was de gemeenteraad van Horst aan de Maas positief tijdens de raadsvergadering. Wel gaven enkele raadsleden een aantal tips en visies aan wethouder Thijs Kuipers. Zo werd vooral gehamerd op een goed communicatieplan naar inwoners toe. “Commerciële bedrijven zijn nu al in gesprek met onze inwoners”, stelde Jan Wijnen (PvdA). “Deze ondernemers moeten we voor zijn. De energie moet van ons worden. Daarom is goede communicatie belangrijk. Het zou jammer zijn als we in allerlei rechtszaken zouden terechtkomen.” Ook Frenk Peeters van het CDA was van mening dat KODE valt en staat met goede communicatie richting inwoners. “Er zijn verschillende voorbeelden bij andere gemeentes waar het fout is gegaan. Zorg ervoor dat iedereen betrokken wordt. Niet alleen de buurman en buurvrouw, maar ook de mensen die enkele kilometers van deze windturbines of zonneparken komen te wonen.”

Dubbele functie

De raad was eensgezind dat de beste technieken moeten worden gebruikt als er een energieproject wordt gestart. Wethouder Kuipers verzekerde de raad dat het college de meest up to date technieken wil aanschaffen bij nieuwe projecten. “In deze visie kan ik natuurlijk niet vooruit kijken, de markt verandert continu. Wij gaan ons hiervoor inzetten.” Wijnen kwam met het initiatief om goed te kijken naar plekken waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. “Het is zonde om deze allen te plaatsen in één of meerdere zonneweides. We kunnen er op daken van bedrijven plaatsen en op geluidswanden, bijvoorbeeld die er komen in America naast het spoor. Neem Greenport hierin mee, daar staan ontzettend veel bedrijven met lege daken.” Op het laatste idee werd positief gereageerd door de raad en wethouder. “Bedankt voor deze inbreng, we gaan kijken wat mogelijk is”, aldus wethouder Kuipers.

Raad aan zet

VVD vroeg extra aandacht om de lokale energiecoöperatie Reindonk Energie veel mee te nemen in de totstandkoming van energieprojecten. De VVD wilde niet zomaar instemmen met KODE. “Ik wil dat we als raad tussentijds worden betrokken”, zei Yvonne Douven. “Wij willen nu niet voorstemmen, want als we dit goedkeuren zijn we daarna niet meer aan zet als raad.” Thijssen (Essentie) verbeterde Douven hierop. “We worden door de wethouder ten alle tijden meegenomen in de plannen”, zei hij. “Als raad hebben we altijd het recht om moties en amendementen in te dienen en hiermee de college op te roepen een andere richting in te slaan. Daarnaast is KODE geen vaststelling van zonneweides en windturbineparken op concrete plekken, maar een visie en dus een eerste stap. Met dit beleid leggen we niet vast waar de energieprojecten komen, maar dat we nu gaan kijken waar het mogelijk is.”

Gebiedsverkenner

Gebiedsverkenner Wethouder Kuipers is blij dat KODE is vastgesteld: “We kunnen nu verdere stappen zetten om daadwerkelijk te gaan realiseren. De gebiedsverkenner kan nu van start met de verkenning naar energielandschappen. Samen kijken naar wat waar en onder welke condities mogelijk is. We hebben de kaders dan wel opgesteld, de precieze invulling is aan de gemeenschap. Uit de verkenning en haalbaarheidsanalyse gaat blijken wat er daadwerkelijk mogelijk is. Het laatste woord is aan onze raad.”