Update gebiedsverkenning Energielandschap Horst aan de Maas

12 mei 2021

In maart zijn voor de twee verkenningsgebieden de eerste informatieavonden gehouden. Tijdens de informatieavonden werd stilgestaan bij de uitgangspunten, het doel en de werkwijze van de gebiedsverkenning. Daarnaast was een groot deel van de tijd gereserveerd voor het stellen van vragen.

Laat uw mening horen

Niet alleen tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u uw mening laten horen. Via de online vragenlijst kunt u uw visie en mening achterlaten, ga naar: http://energielandschaphorstaandemaas.nl/VRAGENLIJST/