Ben jij onze nieuwe voorzitter?

De coöperatie en haar bestuur

Reindonk Energie is opgericht om duurzame opwekcapaciteit uit zon en wind met behulp van inwoners te realiseren. Dit is een proces dat we samen met de samenleving vorm willen geven. Onze insteek is om met profit en non-profit organisaties en de overheid samen te werken aan een professionele en gedragen aanpak van de energietransitie van onderop. Daarbij staat de uitwisseling van kennis en ervaring met andere netwerken in de regio centraal. We beogen lokaal eigendom van de energieproductie, distributie en afzet. We willen onze ‘beweging’ verbinden, versterken en verjongen. We werken hard aan het professionaliseren van de coöperatie.

Een belangrijke rol van het bestuur is het met enthousiasme en creativiteit stimuleren en motiveren van deze vrijwilligersorganisatie. Uitdragen van het belang van het werken aan een mooie en duurzame samenleving is wezenlijk voor de toekomst van onze wereld. Dit wordt ook concreet vormgegeven door energieprojecten te zoeken en ontwikkelen, door het gebruik van echt groene stroom te stimuleren en constructief mee te werken aan de bredere ontwikkelingen op dit gebied in Horst aan de Maas en omgeving.

De voorzitter (m/v)

De voorzitter is het boegbeeld van de organisatie. Binnen het bestuur is hij/zij eindverantwoordelijk en coördinerend, binnen de organisatie richtinggevend en inspirerend. Voor andere partijen in het werkveld is hij/zij het eerste aanspreekpunt in algemene strategische aangelegenheden.

Taken

– Stuurt het bestuur en daarmee de energiecoöperatie als geheel aan

– Overlegt regelmatig (minimaal tweewekelijks) met de bestuurder van de holding,

– Is het gezicht van de organisatie en vertegenwoordigt de coöperatie zowel in- als extern

– Monitort (samen met anderen) het beleidsplan

– Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen

– Is eindverantwoordelijk voor een adequate coördinatie en uitvoering van de activiteiten

– Draagt zorg voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur

– Zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor

– Waarborgt naleving statuten, huishoudelijk reglement en andere regels en bepalingen

– Signaleert eventuele problemen en zoekt een oplossingsrichting

Functie-eisen

– Een sterke affiniteit met de doelstellingen van de coöperatie

– Aantoonbare ervaring met besturen en leidinggeven

– Aantoonbare ervaring met creatief vormen en uitdragen van een beleidsvisie

– Ervaring met, en gevoel voor bestuurlijke zaken

– Ervaring met het leiding geven aan, of het toezicht houden op grote projecten

– Sterke representatieve eigenschapen

– Een stevige en aimabele persoonlijkheid

– Inzicht in, of kennis van subsidiemogelijkheden is een pre

Competenties

– Kan goed coördineren en leidinggeven

– Kan inspireren

– Kan samenwerken en delegeren

– Kan communiceren

– Kan kritisch doorvragen

Benodigde tijd

– Benodigde tijdsduur: 1 a 2 dagdelen per week

– Het betreft een vrijwilligersfunctie

Interesse? Maak dat dan duidelijk door voor 01 juni 2023 een mail met motivatie en CV te sturen naar info@reindonkenegie.nl Eerst even jezelf informeren, neem dan contact op met Geert Claessens (voorzitter, 06-22802346), Huub Vousten (penningmeester, 06-21557779) of André Derksen (bestuurslid. 06-10257648).

Vragen?

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact met ons op.