Noise Energy Wall Rail (NEWRAIL) Dronten

Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL. Dit is een initiatief van ProRail in samenwerking met Reindonk Energie & Co, TNO en de Haagse Hogeschool. Het doel is om samen ervaring op te doen met, en meer inzicht te krijgen in de technische mogelijkheden en risico’s van het toepassen van zonnepanelen. Zowel aan de spoorzijde als de niet-spoorzijde van de schermen.

Zonnepanelen op geluidschermen kunnen veel energie opbrengen. De geluidschermen langs het Nederlandse spoor kunnen bijna negenduizend huishoudens van energie voorzien en kunnen daarmee bijdragen aan de energietransitie.

Status en huidige Reindonk Energie

In eerste instantie zou de pilot van dit project plaatsvinden in Amerika. Echter vanwege de huidige ontwikkelingen zal dit voorlopig niet doorgaan. ProRail wil toch graag verdergaan met een pilot zonnepanelen op geluidsschermen. Hiervoor heeft het een nieuwe locatie gevonden in Dronten. Hoewel deze locatie niet in de gemeente Horst aan de Maas zal liggen, heeft ProRail Reindonk Energie & Co toch gevraagd om te blijven deelnemen in dit project vanwege onze ervaring en inspanning tot dusver.

Dit betekent dat wij dus blijven deelnemen aan het meerjarenprogramma van ProRail om zoveel mogelijk spoorwegen in Nederland te voorzien van geluidschermen in combinatie met zonnepanelen.

Geluidschermen in gemeente Dronten
NEWRAIL wordt aangelegd in een stiltegebied nabij de Drontermeertunnel. Aan beide kanten van het spoor staan schermen van circa 500 meter lang en 2,5 meter hoog. Een mooie locatie om te onderzoeken of deze manier van energie opwekken goed uitvoerbaar is. Niet alleen financieel en technisch, maar ook volgens de ProRailrichtlijnen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de primaire functie van geluidschermen. De verwachting is dat in 2021 de montage van de zonnepanelen is aanbesteed en dat de panelen begin 2022 gemonteerd én aangesloten zijn.

Vragen?

Heb je een vraag voor ons of wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Neem dan contact met ons op.