Griendtsveen met eigen zonneweide onderweg naar energieneutraal

Sevenum/Griendtsveen, 29 november 2018 – Gisteravond zijn onder flinke publieke belangstelling de plannen voor de herontwikkeling van Sportpark Griendtsveen gepresenteerd. Centraal in de plannen staan de realisatie van de groene dagbesteding De Wiek 2.0 en Zonneweide ’t Veen. De nieuw zonneweide voorziet in de energiebehoefte van honderden huishoudens. Inwoners, bedrijven en organisaties uit Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om te participeren en hun eigen groene stroom op te wekken via de 5.000-5.500 zonnepanelen welke begin 2020 worden gerealiseerd.

Energie wordt een streekproduct
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Echter, op dit moment wordt onze energie voor meer dan 90% opgewekt door grootschalige steenkool- en gascentrales. We maken hierbij gebruik van fossiele brandstoffen, die schaars worden en waarvan de winning vervelende neveneffecten heeft. Om dit probleem om te lossen speelt lokale energie een steeds belangrijkere rol. Lokale energie is de elektriciteit of warmte, die in eigen gemeente wordt opgewekt en gebruikt. De 5.000-5.500 zonnepanelen in Zonneweide ’t Veen zorgen ervoor dat de lokale energieopwekking in Griendtsveen circa dubbel zo groot is als het lokale verbruik. Zodoende wordt energie zelfs een ‘exportproduct’.

Herontwikkeling Sportpark Griendtsveen
De plannen voor herontwikkeling van Sportpark Griendtsveen zijn gepresenteerd door Geert Claessens van Reindonk Energie & Co en De Wiek 2.0, onder leiding van Chiel en Ger Mennen. In de gezamenlijke visie wordt het sportcomplex de komende jaren omgetoverd tot een oase van groene dagbesteding en -verblijf, voorzien van groene energie door de aan te leggen zonneweide. Beide initiatiefnemers streven expliciet naar een evenwicht tussen een economisch exploitabele zonneweide en de landschappelijke inpassing ervan. De plannen mogen de natuur immers niet verstoren. Hiervoor worden allerlei maatregelen genomen zoals o.a. een natuurlijke opstelling, een insectenhotel en een groene zoom met inheemse beplanting. Om het evenwicht te borgen wordt NL Greenlabel betrokken als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van de weide. Volgens de initiatiefnemers kan er enkel op deze manier een langdurige, groene en lokale ontwikkeling ontstaan. Energetisch, sociaal én met gepast financieel rendement.

Energietransitie voor, door en met de gemeenschap
Reindonk Energie & Co is continue op zoek naar mogelijkheden voor collectieve energieopwekking in de gemeente Horst aan de Maas, of deelname in projecten die collectieve opwekking realiseert. Denk daarbij aan collectieve zonnedaken, zon- en windparken en op termijn zelfs aan warmtebronnen en – netten. Geert Claessens, voorzitter Reindonk Energie: “Wij zien energie als een streekproduct. Daar zijn we als regio goed in, dat moet met energie toch ook lukken. De herbestemming van Sportpark Griendtsveen is in onze ogen een uitgelezen kans om invulling te geven aan onze ambities en uitgangspunten; voor, door en met de gemeenschap”.