Voorbereidingen nieuwe functie voormalig voetbalterrein in volle gang

Eind november 2018 heeft De Wiek 2.0 en energiecoöperatie Reindonk Energie onder grote belangstelling de plannen kenbaar gemaakt voor de nieuwe functie van de voormalige voetbalkantine en voetbalvelden. De Wiek 2.0 (Ger en Chiel Mennen) zijn druk bezig om de voorbereidingen voor de inrichting van de voetbalkantine te treffen zodat er een mooi ontmoetingsplek bij komt. De plek om straks te leren, te werken, de dag te besteden in het groen. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd met organisaties om deelnemers te werven voor de activiteiten en dagbesteding die gaan ontstaan. Reindonk Energie is bezig met het maken van het zogenaamde ‘legplan’ voor zonneweide ’t Veen en treft voorbereidingen met Enexis. Uiteraard zal het u niet ontgaan zijn dat het project eind april de winnaar is geworden van de Groene Helden Stimuleringsprijs van de Provincie Limburg. Een mooie opsteker dat we op de goede weg zijn.

 

Groene inrichting
De Wiek 2.0 en Reindonk Energie maken samen een plan voor de groene inrichting van de totale locatie. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen. De eerste schetsen zijn gereed en worden nader uitgewerkt. Hoe zorgen we ervoor de dat kantine en directe omgeving een mooie groene uitstraling krijgt? Waar gaan we groenten kweken? Hoe zorgen we ervoor dat een deel van de zonneweide straks toegankelijk en doorgankelijk is? Welke fundering is nodig voor de zonnepanelen? Allemaal vragen die we als initiatiefnemers sinds oktober 2018 van antwoorden voorzien.

Werkzaamheden om het netjes te houden
Intussen vinden er al werkzaamheden plaats, zoals het scheren van de hagen, maaien van de velden en diverse opruimactiviteiten (zie foto).

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Recent is het ontwerp bestemmingsplan voor de voormalige sportlocatie ter inzage gelegd. Wilt u meer weten, verwijzen we graag door naar de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan ligt nog tot en met 25 juli 2019 ter inzage.

Informatiemoment
Eind augustus praten we alle inwoners en bedrijven in Griendtsveen graag weer een keer bij. We leggen de nadere uitwerking van de plannen dan weer aan u voor en uiteraard kunt u daarop reageren. We denken aan een zaterdagmiddag of avondbijeenkomst. Deze wordt binnenkort gepland. We houden u op de hoogte via het mededelingenblad.

Tot slot wensen we u allemaal een fijne vakantie!

Wilt u reageren of meer info: info@reindonkenergie.nl of g-amennen@kpnmail.nl