Collectief ZonDelen op sporthal ’t Brugeind van start

Klik hier voor de nieuwsbrief van oktober 2019

Inloopmiddag bij De Wiek 2.0/Zonneweide ‘t Veen

De Wiek 2.0 en Reindonk Energie organiseren voor alle geïnteresseerden een inloopmiddag over het project rondom het voormalig voetbalterrein in Griendtsveen ( Zonneweide ‘t Veen.)

Datum: zaterdag 24 augustus
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: voormalig voetbalterrein, Lavendellaan

Maak nader kennis met onze plannen voor de nieuwe functie van de voetbalkantine, de inrichting rondom (door Ger en Chiel Mennen) en het plan voor de zonneweide (door Reindonk Energie).

We leggen onze plannen letterlijk op tafel en lichten deze graag toe.

Uiteraard zijn we benieuwd naar jullie reacties en tips. Loop gerust een keer binnen, de koffie staat klaar!

Uitnodiging

 

Voorbereidingen nieuwe functie voormalig voetbalterrein in volle gang

Eind november 2018 heeft De Wiek 2.0 en energiecoöperatie Reindonk Energie onder grote belangstelling de plannen kenbaar gemaakt voor de nieuwe functie van de voormalige voetbalkantine en voetbalvelden. De Wiek 2.0 (Ger en Chiel Mennen) zijn druk bezig om de voorbereidingen voor de inrichting van de voetbalkantine te treffen zodat er een mooi ontmoetingsplek bij komt. De plek om straks te leren, te werken, de dag te besteden in het groen. Tegelijkertijd worden gesprekken gevoerd met organisaties om deelnemers te werven voor de activiteiten en dagbesteding die gaan ontstaan. Reindonk Energie is bezig met het maken van het zogenaamde ‘legplan’ voor zonneweide ’t Veen en treft voorbereidingen met Enexis. Uiteraard zal het u niet ontgaan zijn dat het project eind april de winnaar is geworden van de Groene Helden Stimuleringsprijs van de Provincie Limburg. Een mooie opsteker dat we op de goede weg zijn.

 

Groene inrichting
De Wiek 2.0 en Reindonk Energie maken samen een plan voor de groene inrichting van de totale locatie. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen. De eerste schetsen zijn gereed en worden nader uitgewerkt. Hoe zorgen we ervoor de dat kantine en directe omgeving een mooie groene uitstraling krijgt? Waar gaan we groenten kweken? Hoe zorgen we ervoor dat een deel van de zonneweide straks toegankelijk en doorgankelijk is? Welke fundering is nodig voor de zonnepanelen? Allemaal vragen die we als initiatiefnemers sinds oktober 2018 van antwoorden voorzien.

Werkzaamheden om het netjes te houden
Intussen vinden er al werkzaamheden plaats, zoals het scheren van de hagen, maaien van de velden en diverse opruimactiviteiten (zie foto).

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Recent is het ontwerp bestemmingsplan voor de voormalige sportlocatie ter inzage gelegd. Wilt u meer weten, verwijzen we graag door naar de website van de gemeente www.horstaandemaas.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp bestemmingsplan ligt nog tot en met 25 juli 2019 ter inzage.

Informatiemoment
Eind augustus praten we alle inwoners en bedrijven in Griendtsveen graag weer een keer bij. We leggen de nadere uitwerking van de plannen dan weer aan u voor en uiteraard kunt u daarop reageren. We denken aan een zaterdagmiddag of avondbijeenkomst. Deze wordt binnenkort gepland. We houden u op de hoogte via het mededelingenblad.

Tot slot wensen we u allemaal een fijne vakantie!

Wilt u reageren of meer info: info@reindonkenergie.nl of g-amennen@kpnmail.nl

Interview met lid Sander Drissen

Reindonk Energie & Co winnaar Groene Helden Stimuleringsprijs 2019

Sevenum/Maastricht, 26 april 2019 – Reindonk Energie & Co en De Wiek 2.0 zijn met hun initiatief Zonneweide ’t Veen verkozen tot winnaar van de Groene Helden Stimuleringsprijs 2019. Tijdens de uitreiking in het Provinciehuis Maastricht ontvingen zij uit handen van Hubert Mackus, gedeputeerde Provincie Limburg en Jelle de Jong, algemeen directeur IVN, een geldbedrag van €15.000 wat geïnvesteerd zal worden in de realisatie van Zonneweide ’t Veen. Van de 35 inzendingen nomineerden de jury zeven initiatieven, welke allen een geldbedrag in ontvangst mochten nemen.

Groene Helden Stimuleringsprijs
De Groene Helden Stimuleringsprijs is een initiatief van IVN Limburg en wordt uitgereikt aan ondernemers die zich sterk maken voor groene en duurzame initiatieven. De prijs is dit jaar alweer voor de vierde maal uitgereikt en deze keer kregen alle zeven genomineerden de gelegenheid om hun initiatief te pitchen aan het aanwezige publiek. De vakjury bestaande uit Hubert Mackus (gedeputeerde Provincie Limburg), Monique Princen (voorzitter MKB Limburg), Frank van Bussel (directeur KNHM), Ans Cristophe (college van bestuur Citaverde College) en Renske Visscher (regiodirecteur IVN Zuid) beoordeelden de initiatieven op de criteria duurzaamheid, burgerparticipatie, innovatie, economische spin-off en publieke voorbeeldfunctie. Op basis hiervan kwam Zonneweide ’t Veen als winnaar uit de bus. De tweede prijs van €10.000 ging naar het Limburgse Openluchtmuseum Eynderhoof. De derde prijs t.w.v. €7.500 kwam in handen van Herenboeren Land van Weert.

Zonneweide ’t Veen
Het gewonnen geldbedrag wordt volledig geïnvesteerd in de realisatie van Zonneweide ’t Veen; een herontwikkeling van het voormalige sportcomplex in Griendtsveen. De nieuwe zonneweide voorziet in de energiebehoefte van honderden huishoudens. Inwoners, bedrijven en organisaties uit Griendtsveen krijgen de mogelijkheid om te participeren en hun eigen groene stroom op te wekken via de 5.000-5.500 zonnepanelen. Bovendien streven de initiatiefnemers naar een evenwicht tussen een economisch exploitabele zonneweide en de landschappelijke inpassing ervan. De plannen mogen de natuur immers niet verstoren. Hiervoor worden allerlei maatregelen genomen zoals o.a. een natuurlijke opstelling, een insectenhotel en een groene zoom met inheemse beplanting. Volgens de initiatiefnemers kan er enkel op deze manier een langdurige, groene en lokale ontwikkeling ontstaan. Energetisch, sociaal én met gepast financieel rendement.

Inzet lokale energietransitie wordt beloond
Het winnen van de Groene Helden Stimuleringsprijs is voor Reindonk Energie & Co de zogenoemde kers op de taart. De energiecoöperatie van Horst aan de Maas en omstreken zet zich sinds enkele jaren middels verschillende lokale projecten actief in om energietransitie voor, door en met de gemeenschap te bevorderen. Met de Groene Helden Stimuleringsprijs wordt hun inzet daadwerkelijk beloond. Geert Claessens, voorzitter Reindonk Energie & Co: “Voor onze projecten is het draagvlak vanuit de gemeenschap essentieel. Bij Zonneweide ’t Veen is dit prima in orde en zijn de inwoners van Griendtsveen vanaf het begin actief betrokken. Het winnen van de Groene Helden Stimuleringsprijs is voor ons een teken dat onze activiteiten ook op provinciaal niveau ondersteund worden. Daar kunnen we alleen maar hartstikke trots op zijn.”

Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2019